Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của các tôn giáotrong quý III diễn ra bình thường, cơ bản tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo luôn tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quý III/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo. Đăng ký chủ đề Hội thảo khoa học năm 2021 với nội dung “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới”.

Nắm tình hình hoạt động nhân dịp mùa An cư Kiết hạ, lễ Vu Lan của Đạo phật. Trong quý III/2020 bên cạnh hoạt động đạo sự, một số chùa trong tỉnh tổ chức sự kiện lớn của các tôn giáo như lễ Vu Lan vào ngày 15/7/2020 âm lịch được tổ chức long trọng theo quy mô nhỏ với lý do trong thời gian đợt 2 phòng chống dịch bệnh Covid-19, các sư trụ trì và các phật tử ngồi cách nhau 2 mét và đeo khẩu trang khi tham gia làm lễ, phối hợp với Ban Trị sự Hội phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tại Trường Hạ chùa Đại Thành đến chư tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh.

Về Phật giáo: Cơ bản các Tăng, Ni tuân thủ các quy định của giáo hội, Luật tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước. Các thiết chế văn hóa, các cơ sở thờ tự được nhân dân bảo quản, tu sửa mang lại cảnh quan sạch đẹp, tôn nghiêm.

Về Công giáo: Các hoạt động của bà con giáo dân diễn ra bình thường, thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết giúp đỡ yêu thương nhau, cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia đình ổn định đời sống, giữ gìn trật tự an ninh nông thôn và nguyện sống tốt đời đẹp đạo. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đưa cuộc vận động phát triển lên một bước mới rộng khắp và đi vào chiều sâu, để cuộc vận động ngày càng phát huy tích cực trong các xứ họ đạo trong toàn tỉnh.