Danh mục Danh mục

Tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/06/2020 18:07 Số lượt xem: 337

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

 

- Dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem

   V/v chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021. Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
   V/v chuẩn bị nội dung thảo luận tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của   HĐND tỉnh. Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
   Tổng hợp ý kiến cử tri phản ánh tới kỳ hợp thường lệ giữa năm 2020 của   HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
   V/v phối hợp để cập nhật ứng dụng họp HĐND tỉnh Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
I * Nội dung thường kỳ  
II * Nội dung chuyên đề  
III * Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh