Danh mục Danh mục

Bắc Ninh đứng thứ 4 cả nước về chỉ số quản trị và hành chính công

14/04/2021 14:41 Số lượt xem: 105

Theo kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020 được công bố, tỉnh Bắc Ninh đạt 45,31 điểm (tăng 3,23 điểm so với năm 2019), xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong đó, có 06 trục nội dung thuộc nhóm tỉnh/thành phố có điểm số cao nhất, đó là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,423 điểm; Công khai, minh bạch đạt 5,897 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 5,268 điểm; Thủ tục hành chính công đạt 7,644 điểm; Cung ứng dịch vụ công đạt 7,279 điểm; Quản trị điện tử đạt 3,455 điểm.

01 trục nội dung thuộc nhóm tỉnh/thành phố có điểm số trung bình cao là Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,18 điểm và 01 trục nội dung thuộc nhóm tỉnh/thành phố có điểm số thấp nhất là Quản trị môi trường đạt 3,17 điểm.

Như vậy, sau 01 năm rơi xuống nhóm tỉnh/thành phố có điểm thấp nhất cả nước (đứng thứ 50 vào năm 2019), tỉnh Bắc Ninh đã quay trở lại nhóm 10 các tỉnh/thành phố đạt điểm số cao nhất về chỉ số PAPI.

Theo bảng xếp hạng chung cả nước, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu với 48,81 điểm, tiếp đến là tỉnh Đồng Tháp đạt 46,96 điểm, tỉnh Thái Nguyên đạt 46,47 điểm; tỉnh Lâm Đồng xếp cuối cùng với 38,62 điểm.

Nguyễn Mậu Minh CV Ban Dân chủ - Pháp luật