Danh mục Danh mục

Ban đoàn kết Công giáo huyện Gia Bình sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

07/07/2018 19:57 Số lượt xem: 73

Ngày 06/7/2018, Ban Đoàn kết công giáo huyện Gia Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tằng Văn Huynh - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ; Phòng PA 88 - Công an tỉnh; Ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, Công an, Phòng Nội vụ và các đại biểu đại diện nhà xứ, họ giáo. 

Huyện Gia Bình có 01 nhà xứ Ngăm Giáo và 03 họ đạo Cứu Sơn, Ngô Thôn, Tân Hương với 120 hộ và 520 nhân danh. 6 đầu năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - Sống tốt đời đẹp đạo” đã thể hiện khá sinh động và khẳng định những đóng góp của bà con đồng bào công giáo trong tình hình chung của huyện với những hiệu quả thích hợp có ý nghĩa về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc, những điển hình đó là hội tụ phẩm chất cao đẹp của Người Công giáo huyện Gia Bình tạo nên sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tinh thần dân tộc với tinh thần phúc âm “Kính Chúa yêu nước”. Một số hộ kinh doanh buôn bán, phát triển chăn nuôi theo mô hình VAC, chăn nuôi gà công nghiệp, điển hình như hộ ông Nguyễn Đăng Búp, ông Nguyễn Đăng Đức - thôn Cứu Sơn; ông Nguyễn Văn Thượng, Hoàng Văn Thành, Đỗ Xuân Phượng - thôn Tân Hương…

Tại Hội nghị, được sự nhất trí của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh,  Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Đoàn kết công giáo huyện Gia Bình gồm 05 vị; trong đó có 01 Trưởng Ban, 01 Phó Ban và 03 Ủy viên.

6 tháng cuối năm của Ban đoàn kết công giáo huyện Gia Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, động viên giáo dân phát kinh tế đa dạng, xóa đói giảm nghèo; Thực hiện chủ trương “Sinh con có trách nhiệm, nuôi dạy cho tốt”. Vận động giáo dân thực hiện tốt Nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia. Tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống các tệ nạn xã hội; Xây dựng cuộc sống văn hóa nơi có bà con giáo dân sinh sống, lấy 10 nội dung chính của cuộc vận động đã được cụ thể hóa bằng “7 tốt đời – 3 đẹp đạo”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Không để xảy ra mất an ninh trật tự, không có điểm nóng ở các xứ họ đạo. Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội, xã hội đoàn giáo hội, từng bước cải thiện mối quan hệ, vận động sự ủng hộ của các đấng bậc thực hiện theo đường hướng “Hiệp nhất, đồng hành và chia sẻ”. Nêu cao tinh thần mình vì mọi người, sống trách nhiệm, tình thương.

Thu Huyền
Nguồn: MTTQ