Danh mục Danh mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

07/04/2021 15:17 Số lượt xem: 60

Từ ngày 4 đến ngày 6-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND các phường Suối Hoa, Võ Cường và Hạp Lĩnh (thành phố Bắc Ninh) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú trên địa bàn các phường.

Tại khu phố 3, phường Suối Hoa có 9 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, trong đó có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Văn Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Minh Hiếu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp và cử tri khu phố 3, phường Suối Hoa.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ phường Suối Hoa trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, cử tri khu phố 3 đánh giá cao các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là những người có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với tổ chức Đảng và nhân dân địa phương; bản thân và gia đình luôn tham gia tích cực các hoạt động ở cơ sở. Cử tri mong muốn khi trúng cử, các đồng chí là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện tốt vai trò là người đại biểu HĐND, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân.

Tại hội nghị, các cử tri có mặt đã nhất trí giới thiệu 9 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại khu phố Bồ Sơn, phường Võ Cường có 29 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, 12 đại biểu HĐND tỉnh, 9 đại biểu HĐND thành phố và 10 đại biểu HĐND phường. Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp với cử tri khu phố Bồ Sơn, phường Võ Cường.

Cho ý kiến nhận xét về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, cử tri dự hội nghị thống nhất đánh giá: Các ứng cử viên là những người có đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu HĐND các cấp, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt. Tại nơi cư trú, các đồng chí đều là những người đầu tàu, gương mẫu trong mọi hoạt động, có lối sống giản dị, luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Các cử tri có mặt đã nhất trí giới thiệu 29 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại khu phố Khả Lễ, phường Võ Cường, có 12 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: 4 đại biểu HĐND tỉnh, 8 đại biểu HĐND phường. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri khu Khả Lễ, phường Võ Cường.

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên, các cử tri có mặt nhất trí tín nhiệm, giới thiệu 12 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tiếp tục quan tâm đến các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cấp, các ngành chức năng.

BBN