Danh mục Danh mục

Duyệt Đại hội điểm MTTQ VN huyện Lương Tài, nhiệm kỳ 2019 - 2024

26/03/2019 15:40 Số lượt xem: 114

Chiều 25.3.2019, tại hội trường Huyện ủy Lương Tài, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Huyện ủy Lương Tài tổ chức hội nghị với nội dung duyệt và thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được chọn làm điểm Đại hội MTTQ cấp huyện của tỉnh Bắc Ninh.

Dự có các đồng chí Nguyễn Đình Lợi - TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Vũ Minh Hiếu - TUV, Bí thư Huyện ủy Lương Tài và các đồng chí trong Ban Thường trực, Trưởng các Ban, VP Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt những nội dung, quy trình nhằm góp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Trưởng các Ban, Văn phòng đã tham gia góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội theo từng vấn đề như: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019; Chương trình phối hợp hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Theo đó Đề án nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến là 59 vị; trong đó: Nữ 16 vị (27,6%); ngoài Đảng 15 vị (25,9%); tái cử 42 vị (72,4%); số người tham gia lần đầu là 16 vị (27,6%).

Kết luận buổi làm việc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đình Lợi đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam của huyện Lương Tài. Đồng thời yêu cầu Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu các ý kiến tham gia để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh các báo cáo trình tại đại hội đảm bảo. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội; Chuẩn bị các điều kiện cơ bản để Đại hội diễn ra trang trọng, theo đúng quy định, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh để góp phần làm cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội. Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày (22 và 23.4.2019) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Lương Tài.

Thu Huyền
Nguồn: MTTQ