Danh mục Danh mục

Duyệt Đại hội MTTQ huyện Yên Phong

09/04/2019 15:04 Số lượt xem: 122

Ngày 5/4/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc tại huyện Yên Phong về nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến tháng 3.2019, 14/14 xã, thị trấn của huyện Yên Phong đã tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024. Hiện nay, địa phương đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ huyện, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 24, 25/4/2019.

Qua buổi làm việc, nhìn chung công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ huyện Yên Phong được triển khai xây dựng và chuẩn bị đầy đủ các nội dung như chương trình, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức Đại hội, các văn kiện phục vụ Đại hội bám sát theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Tuy nhiên, trong buổi làm việc, đoàn cũng chỉ ra và góp ý những thiếu sót, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện cho công tác chuẩn bị Đại hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đánh giá cao sự tập trung thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội của địa phương, đồng thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức Đại hội đảm bảo đầy đủ nội dung, trang trọng và tiết kiệm.

Lê Minh
Nguồn: MTTQ