Danh mục Danh mục

Hội nghị góp ý vào dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

25/06/2020 07:50 Số lượt xem: 113

Sáng ngày 24/6/2020, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, theo hình thức trực tuyến.

Chủ trì hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí đại diện các Ban của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Dự hội nghị và chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Đình Lợi - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; cán bộ, chuyên viên các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch MTTQ các huyện, thị xã, thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam và được nghe 13 ý kiến phát biểu góp dự vào dự thảo thông tri về những nội dung như: việc giải thích làm rõ một số từ ngữ được sử dụng trong Điều lệ; việc cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam, đóng góp về nội dung khen thưởng- kỷ luật, số lượng Ban công tác Mặt trận, về quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của thành viên tổ chức MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và huyện; bổ sung chế độ báo cáo của các lĩnh vực công tác Mặt trận và của các tổ chức thành viên; phân công rõ nhiệm vụ đối với từng cấp… và một số nội dung góp ý quan trọng khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm thu thập nhiều ý kiến từ cơ sở để bổ sung hoàn thiện và ban hành Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ  trong thực tiễn. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu đóng góp vào dự thảo. Mọi ý kiến của được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện Điều lệ.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; triển khai việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng hợp thông báo xây dựng chính quyền của MTTQ, báo cáo tại kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Chí Thanh - CVP Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh