Danh mục Danh mục

Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 MTTQ huyện Quế Võ

30/06/2020 14:58 Số lượt xem: 150

Ngày 29/6, Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận huyện cùng các vị ủy viên Ủy ban và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tư tưởng nhân dân- dư luận xã hội, các tầng lớp nhân dân trong huyện ổn định; Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên huyện Quế Võ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, hướng dẫn của MTTQ cấp trên, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm hướng về từng địa bàn, khu dân cư và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả vận động ủng hộ phòng, chống  dịch Covid -19 với tổng số tiền giá trên 2,3 tỷ đồng; MTTQ các cấp huyện Quế Võ đã phối hợp, rà soát, thống kê các hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ, xây dựng nhà năm 2020 có 48 hộ nghèo có đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ xây dựng nhà. MTTQ và các tổ chức thành viên đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng giúp đỡ nhau bằng tiền, vật tư, tư liệu sản xuất, ngày công lao động... với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng, tổ chức trên 50 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 3000 lượt hội viên, đoàn viên. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có 105/111 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; 38.592/40.812 hộ gia đình văn hóa đạt 94,56%...

Tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận phản ánh những vấn đề còn lo lắng, bức xúc mà dư luận đang quan tâm, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ huyện Quế Võ đã đạt được trong 6 tháng qua, Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Quế Võ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII; nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục triển khai các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì và phát động, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ hướng về cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đồng thời phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Võ hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nguyễn Thị Thơ - Ban TC-TG