Danh mục Danh mục

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

29/06/2018 16:41 Số lượt xem: 79

Sáng 29/6, hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng được tổ chức trên khắp cả nước. Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Người mù, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh đã tổ chức cho đảng viên cán bộ, công chức học tập Nghị quyết. Dự và chủ trì hội nghị tại Ủy ban MTTQ tỉnh có đồng chí Lê Đức Kỳ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Vũ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khái quát những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 7 vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết: Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối vưới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Kết luận Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí đại biểu nghiên cứu sâu nội dung các Nghị quyết để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nguyễn Thủy
Nguồn: MTTQ