Danh mục Danh mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020

11/02/2020 10:53 Số lượt xem: 162

      Sáng ngày 10/02/2020, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng , Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Dự hội nghị và chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Đình Lợi - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường trực; các đồng chí cán bộ công chức; các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch MTTQ các huyện, thị xã, thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt một số văn bản của Trung ương như: Quy định 212-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Văn bản số 77-CV/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng. Hội nghị đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai 5 chuyên đề để tổ chức thực hiện năm 2020 như: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực trao đổi thảo luận và thống nhất cao với 5 chuyên đề đã được các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày, triển khai tại hội nghị.

          Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. MTTQ các cấp cần chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Trong đó quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tập trung nắm tình hình tưởng quần chúng nhân dân, kịp thời báo cáo cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết kịp thời. MTTQ các cấp tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động lựa chọn những việc trọng tâm, điểm nhấn để tổ chức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả. Tiếp tục triển hiệu quả khai chương trình giám sát, phản biện xã hội. Qua đó góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, chính trị -  xã hội của địa phương và đất nước trong năm 2020.

Chí Thanh -CVP
Nguồn: MTTQ tỉnh