Danh mục Danh mục

Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài, lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

15/01/2020 16:22 Số lượt xem: 144

Chiều ngày 13/1/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lương Tài tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2020. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lê Đức Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, đồng chí Lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; thành viên BTV kinh tế - xã hội, BTV dân chủ - pháp luật huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các ông, bà là Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban Thường trực MTTQ tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lương Tài đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lương Tài khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất thực hiện tốt các phong trào các cuộc vận động của Mặt trận phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát động đăng ký các danh hiệu văn hóa, kết quả năm 2019 có 91/101 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa bằng 90%, giảm 3,1% so với năm 2018; toàn huyện có 31.100/32.730 hộ gia đình văn hóa đạt (95%), tăng 4,7% với với năm 2018; có 15.016 gia đình được công nhận ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; 110/113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa bằng 97,3% tăng 3,3% so với năm 2018. Toàn huyện có 101/101 khu dân cư tổ chức ngày hội, 100% KDC tổ chức cả phần lễ, phần hội, có 22.650 người tham dự; 702 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng, nhận quà; 71/101 KDC tổ chức bữa cơm đại đoàn kết.

Trong năm 2019 toàn huyện vận động được 1.201.586.477 đồng, trong đó cấp huyện vận động được 420.695.477 đồng, đạt 140% kế hoạch giao; cấp xã vận động được 780.891.000 đồng, đạt 130% kế hoạch giao. Triển khai xây mới và sửa chữa 63 căn, trong đó sửa chữa 04 căn đã bàn giao và đưa vào sử dụng.

Toàn huyện đã có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã Phú Lương và Bình Định được tỉnh công nhận về đích Nông thôn mới năm 2019. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được đối với Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài và cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, đề ra chương trình hành động năm 2020.

Hội nghị đã kiện toàn 03 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân ghi nhận những đóng góp trong công tác Mặt trận năm 2019.

Thu Huyền
Nguồn: MTTQ tỉnh Bắc Ninh