Danh mục Danh mục

Hội nghị Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024

19/03/2020 14:29 Số lượt xem: 82

      Sáng ngày 19/03, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024 về công tác cán bộ và triển khai chương trình trọng tâm năm 2020.

      Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố và các ông, bà tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố.

      Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020), 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Hướng dẫn MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19. Triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo’; xây dựng nhà Đại đoàn kết; triển khai công tác tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội. Triển khai các chương trình công tác bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố với chủ đề năm 2020 “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đô thị và đời sống văn hóa nhân dân”.

      Tại Hội nghị, đã tổ chức hiệp thương bầu bổ sung 03 Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố khóa XX đối với đồng chí Trương Ngọc Trang -Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Quách Thị Ánh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; đồng chí  Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Khúc Xuyên; bầu chức danh Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Trương Ngọc Trang - Thành Ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy với sự nhất trí cao của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố.

      Ngoài ra, hội nghị đã chúc mừng các ông, bà được bầu bổ sung tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Thành phố khóa XX và chúc mừng đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, mong trên cương vị mới các đồng chí phát huy, năng lực, tích cực, chủ động tiếp cận công việc để chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công đã đề ra

Nguyễn Chí Thanh
Nguồn: UVBTT, Chánh Văn Phòng MTTQ tỉnh