Danh mục Danh mục

Lương Tài tập huấn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng Nông thôn mới

24/09/2019 15:35 Số lượt xem: 217

Ngày 12/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lương Tài tổ chức tập huấn lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Dự hội nghị có đồng chí  Vũ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, cùng 180 đại biểu là đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, khu phố trên địa bàn huyện. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Lãnh đạo văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thông tin về tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và kế hoạch đặt ra của huyện Lương Tài trong thời gian tới; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn cách lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí và đề nghị công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM. 

Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận, công bố kết quả nhiệm vụ xây dựng NTM của các địa phương. Ngoài ra, việc tổ chức lấy ý kiến này phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện ít nhất tại 60% số hộ gia đình của các xã, thị trấn. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào các vấn đề: Cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng giảng dạy của các trường; bảo vệ môi trường; tình hình an ninh trật tự; hệ thống đường giao thông kết nối các xã và các xã với khu đô thị; hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân; việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế; cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, thái độ phục vụ của công chức, viên chức của huyện, các xã đối với người dân;...Về hình thức lấy phiếu hầu hết các đại biểu thống nhất lấy hai hình thức tổ chức hội nghị hoặc có thể lấy ý kiến tại hộ gia đình…

Sau khi có kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, các xã, thị trấn thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, Cổng thông tin điện tử; niêm yết công khai tại trụ sở UBND và Nhà văn hóa các khu dân cư để người dân biết, giám sát.

Qua tập huấn, nhằm giúp cho các cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện nắm vững nội dung, triển khai thực hiện đúng các quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới. Đây cũng là căn cứ để huyện đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019.

Nguyễn Đăng Lộc-UVTT, Trưởng Ban phong trào
Nguồn: MTTQ tỉnh