Danh mục Danh mục

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường

06/09/2019 15:32 Số lượt xem: 317

Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm đã và đang đặt ra những yêu cầu bức thiết, đặc biệt là vấn nạn ô nhiễm môi trường, thảm họa thiên tai, dịch bệnh.

 Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân. Nghị quyết số 41-NQ/TƯ, ngày 15/11/ 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa xác định: “Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự tiếp nối truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên của cha ông ta”. Nghị quyết Đại hội XII đã xác định: “Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững theo hướng bảo đảm tính tổng thể, liên ngành, liên vùng, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn... Đến năm 2020, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường”.

Trước những nguy cơ hiện hữu và rủi ro khôn lường do tình trạng suy thoái môi trường gây ra, trong những năm qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp với ban, ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6); tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phối hợp với các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên, các hộ gia đình thực hiện tốt công tác vệ sinh trong gia đình, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động nhân dân không đổ rác, phế thải sai quy định; duy trì hoạt động của các Tổ vệ sinh môi trường; thường xuyên nêu gương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động phong trào bảo vệ môi trường; Xây dựng và triển khai các kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết, tổng kết mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới hàng năm. Qua đó, nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân có chuyển biến tích cực. Nhiều hoạt động, phong trào, sáng kiến, cải tiến nhằm góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường đã được MTTQ các cấp, các Sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm coi trọng hơn. Cần nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm bảo vệ sự sống của con người. Con người tồn tại, sinh sống trong môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội. Vì thế, bảo đảm môi trường trong sạch là góp phần tạo môi trường sống an toàn cho con người. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phải coi nhiệm vụ bảo đảm an ninh môi trường cũng không kém phần quan trọng như bảo đảm an ninh chính trị, an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh năng lượng, an ninh lương thực… Bởi thực tế cho thấy, một khi rơi vào khủng hoảng môi trường thì hậu quả gây ra cho con người, xã hội cũng cực kỳ nguy hiểm và để lại nhiều hậu họa khôn lường cho các thế hệ mai sau.

   Hàng năm Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện chương trình công tác. Điển hình như năm 2016 đã phối hợp hướng dẫn treo 40 băng rôn vượt đường, 2 băng rôn dọc lễ đài khu vực mít tinh, 4 băng rôn treo cổng và 60 phướn tại những tuyến phố trung tâm huyện, thị, thành treo các khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức buổi mít tinh hưởng hứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 tại Trường PTTH Nguyễn Đăng Đạo với sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy; HĐND; UBND; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; Huyện uỷ, UBND huyện, các phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện Tiên Du và trên 1.300 giáo viên, học sinh. Trong các ngày từ 30/5 - 25/6/2016, có tổng số 14/14 xã, thị trấn, tất cả các cơ quan đơn vị thuộc huyện và 14 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016 với lực lượng nòng cốt là cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên và các em học sinh. Cụ thể là: Treo 75băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường, hưởng ứng Chiến dịch; Tổng số người (ngày công) tham gia chiến dịch: Trên 5.380 người; Quét dọn, làm vệ sinh trên 169,564 km đường làng ngõ xóm; Nạo vét, khơi thông khoảng 127,235km cống rãnh thoát nước; Thu gom, vận chuyển, xử lý được khoảng 778,16tấn rác thải sinh hoạt. Xử lý 04 tụ điểm đổ rác không đúng quy định; Trồng mới 1.214 cây xanh lâu năm tại khu vực các UBND xã, trường học, bãi tập kết – trung chuyển rác và dọc các trục đường giao thông. Triển khai hướng dẫn nội dung, các hoạt động thiết thực hưởng ứng với chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2018 “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”đến các tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã và tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.Tổ chức hai buổi mít tinh ra quân hưởng hứng ngày môi trường thế giới 5/6/2018 tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh và  xã Việt Hùng, huyện Quế Võ Ngày Môi trường với sự tham gia của lãnh đạoMTTQ tỉnh; cùng với các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy,  HĐND, UBND  thành phố, huyện Quế Võ; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; các phòng, ban, ngành chuyên môn của thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võvà trên 500 các thành phần Lãnh đạo, HĐND,UBND, UBMTTQ và các đoàn thể, một số giáo viên, học sinh của 2 xã, phường.

Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống là việc làm được thực hiện thường xuyên, liên tục. Từ đó làm thay đổi hành vi, thái độ và cách ứng xử của người dân đối với vấn đề ô nhiễm môi trường đang xảy ra hàng ngày tại các khu dân cư. Ban Thường trực MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức các lớp tập huấn cho trên 500 lượt cán bộ MTTQ các cấp về kỹ năng tuyên truyền, vận động  nhân dân và kiến thức về bảo vệ môi trường, qua đó đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức để nhân dân hiểu và thực hiện trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận trong việc phối hợp với các cấp Chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân ở khu dân cư để phát huy vai trò tự quản trong việc bảo vệ môi trường và vận động nhân dân tham gia xử lý, phân loại rác thải ngay tại các hộ gia đình, và khu dân cư. Từ khi xây dựng mô hình điểm tự quản bảo vệ môi trường, ý thức thực hiện của nhân dân trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt đã có chuyển biến tích cực.Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các gia đình trong khu dân cư đều tự giác chấp hành các quy định của địa phương về công tác vệ sinh môi trường.Công tác vệ sinh môi trườngở khu dân cư đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đi vào nề nếp. Thông qua các mô hình nhân dân đã thấy được hiệu quả thiết thực và đã tạo sức lan tỏa đến các cộng đồng dân cư xung quanh.

Việc xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường đã có tác động tích cực đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã chọn điểm xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường là những nơi đang có vấn đề bức xúc, nhạy cảm, khó khăn về vệ sinh môi trường; lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong thời gian xây dựng mô hình điểm tự quản bảo vệ môi trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Những nơi có mô hình tự quản bảo vệ môi trường cơ bản đều đạt được tiêu chí về môi trường, cảnh quan sạch đẹp.

Có thể thấy, trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, sản xuất thân thiện với môi trường luôn được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tự giác hưởng ứng thực hiện… Nhờ đó, giúp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng xanh, sạch, đẹp, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội ở các địa phương trong tỉnh phát triển bền vững .

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường của MTTQ. Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của người dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

 Ha là, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp có hiệu quả với thường trực HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng cấp trong việc triển khai công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình thực hiện.

Ba là, Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác về tuyên truyền bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện hiệu quả, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức thành viên động viên nhân dân tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Bốn là, Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, trang bị tài liệu, phổ biến kinh nghiệm về xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường cho cán bộ MTTQ các cấp; xây dựng thêm mô hình có hiệu quả và tiếp tục nhân ra diện rộng.

Phó Chủ tịch Lê Đức Kỳ
Nguồn: MTTQ tỉnh