Danh mục Danh mục

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ

21/06/2019 14:12 Số lượt xem: 241

Luật tín ngưỡng, tôn giáo (đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2018). Thời gian qua,  MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ đạt được một số kết quả nhất định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước; của Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về công tác tôn giáo tới cán bộ làm công tác Mặt trận, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các tôn giáo. Đưa nội dung triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP vào trong chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư hằng năm. Từ năm 2017 – 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận tỉnh Ủy, tổ chức được 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác Mặt trận, trong đó công tác tôn giáo đã được triển khai cho hơn 300 cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, phối hợp với Ban Tôn giáo- Sở nội vụ tổ chức 02 Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 500 vị chức sắc, chức việc được triển khai tổ chức tại cấp tỉnh;  MTTQ các cấp phối hợp với các ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tổ chức tại cấp huyện cho 6.058 đại biểu và các tăng, ni, tín đồ phật tử tham dự, cụ thể các đồng chí là Bí thư; Phó Bí thư; Chủ tịch; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã; các đồng chí là Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã; các vị chức sắc Phật giáo và tại 03 điểm trường Hạ (chùa Dâu, huyện Thuận Thành); (chùa Tiêu Sơn, thị xã Từ Sơn); (chùa Đại Thành, thành phố Bắc Ninh); chức sắc, chức việc đạo Công giáo tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. MTTQ các cấp đã phối hợp cùng với các ngành chức năng ở địa phương tổ chức được một số cuộc giám sát Luật tín ngưỡng, tôn giáo do MTTQ chủ trì và những kiến nghị, đề xuất liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân sớm đi vào cuộc sống.

Thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh được nâng cao và chuyển biến tích cực. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác tôn giáo nắm vững những điểm cơ bản và điểm mới của Luật nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc và tín đồ các tôn giáo trong tỉnh; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của công tác tôn giáo. Đặc biệt, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực tôn giáo đều được giải quyết kịp thời đúng theo quy định của pháp luật, khẳng định sự đúng đắn về chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Các vị chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo và các tín đồ nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể phát động tại các địa phương, cơ sở, tích cực tham gia phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, đóng góp công sức, tiền của thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh, tặng hàng nghìn suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm và những ngày lễ trọng. Nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu khác cũng chuyển biến mạnh mẽ như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Gia đình công giáo gương mẫu”, mô hình cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017 - 2020 do Uỷ ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức tôn giáo tỉnh cùng phối hợp triển khai...

Ngoài ra, các tổ chức, cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc và đồng bào tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội từ thiện, tặng quà, tặng xe lăn cho người già yếu, người khuyết tật, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi nhân các dịp lễ, tết... Trong dịp Tết nguyên đán năm 2018, 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hàng trăm suất quà của các chức sắc tôn giáo trị giá hàng  tỷ đồng tại. Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể còn tổ chức thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện,... cho người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, trẻ em bị chất độc màu da cam, chăm sóc, giúp đỡ những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS,… tại các địa phương trong tỉnh.

MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập hợp, phản ảnh kịp thời ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, người có đạo trong các tổ chức tôn giáo và nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, cũng như trong triển khai, thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn nhận đ­­­­ược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền, của Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận; vai trò của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư ngày càng được khẳng định trong việc tuyên truyền, vận động và thực hiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền tích cực vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện phương châm sống "Tốt đạo, đẹp đời" chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào tôn giáo, tích cực phát triển đoàn viên, hội viên, tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào quần chúng ở địa phương.  

Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo cơ bản hoạt động theo quy định của pháp luật, giữ được mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với chính quyền và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước mang đặc trưng riêng của mỗi tôn giáo qua đó góp phần tăng cường tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với kết quả nêu trên, có thể khẳng định Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ đã được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh./.

Lê Minh
Nguồn: MTTQ