Danh mục Danh mục

MTTQ thành phố Bắc Ninh tập huấn công tác Mặt trận năm 2018

09/10/2018 16:45 Số lượt xem: 166

Ngày 09-8, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2018 cho 207 đại biểu là cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ thành phố;  Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ các xã, phường và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư của 19 xã, phường.

Các đồng chí Lê Đức Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực, Vũ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và trực tiếp báo cáo, hướng dẫn đại biểu nghiên cứu các nội dung như: quán triệt một số văn bản chỉ đao, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; một số nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam…

Qua tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời, là dịp để đại biểu ở các khu dân cư có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận; nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới; góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn Thành phố./.

NCA
Nguồn: MTTQ tỉnh