Danh mục Danh mục

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức phản biện dự thảo “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025”

23/03/2020 08:08 Số lượt xem: 72

      Thực hiện kế hoạch phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phản biện xã hội bằng văn bản đối với dự thảo “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025” do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo.

Ảnh minh họa

      Tham gia phản biện vào dự thảo có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Chủ nhiệm, một số thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, một số chuyên gia tiêu biểu.

      Kết quả tổng hợp đã có 11 ý kiến đóng góp phản biện vào dự thảo, các ý kiến đều nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư bằng nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, trong xu thế tăng cường hội nhập phát triển, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, đặc biệt trong năm 2019, 2020 ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, dịch Covid 19 và tác động bất lợi của thời tiết, dự báo kinh tế và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vì vậy cần có sự hỗ trợ thiết thực của tỉnh. Do đó, việc UBND tỉnh quyết định ban hành “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025” là rất cần thiết. Đây là một chính sách lớn nhằm khuyến khích, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh, bền vững...

      Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung vào một số vấn đề cụ thể như: Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo làm rõ hơn sự cần thiết xây dựng đề án để thấy được tính bức thiết hiện nay, mục đích của việc ban hành đề án, tính hiệu quả của việc thực hiện đề án; về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nên cụ thể hóa ưu tiên, trọng tâm hỗ trợ loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa loại nào? Về nội dung, trình tự, thủ tục hỗ trợ kiến nghị tại Mục IV, trang 14: Nguồn lực thực hiện các ý kiến cho rằng ngoài ngân sách nhà nước còn phải bao gồm Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ bảo lãnh của nhà nước; tiền hỗ trợ từ miễn giảm thuế, phí lệ phí, thuê đất... phải nộp vào ngân sách nhà nước

         

Ban Dân chủ - Pháp luật