Danh mục Danh mục

MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

23/03/2021 14:18 Số lượt xem: 101

 Chiều 22/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị, đồng chủ trì có các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh khóa nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã nơi có người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy Ban MTTQ tỉnh quán triệt mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị cử tri. Sau đó, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung vào các nội dung: tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND; số lượng cử tri tham dự hội nghị; thành phần đại biểu mời; chương trình hội nghị cử tri; thời gian thực hiện.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận làm rõ một số nội dung, tình huống có thể phát sinh trong quy trình tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nội dung quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện tốt quy trình hiệp thương tại bước 4. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đảm bảo đúng số lượng, thành phần, phát huy dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử và Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã cần bám sát kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử theo quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan.

Nguyễn Mậu Minh Chuyên viên Ban DCPL, MTTQ tỉnh