Danh mục Danh mục

Sơ kết các Chương trình phối hợp, Chương trình hành động giữa Bộ Công an với Ban Dân vận T.Ư và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

15/03/2019 09:10 Số lượt xem: 111

Chiều 11-3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tại 65 điểm cầu trong cả nước sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Chương trình hành động số 22 thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; sơ kết 2 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác dân vận. Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công an tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú; công tác quản lý, giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư được quan tâm; các mô hình, phong trào giữ gìn ANTT được duy trì. Lực lượng Công an và MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức cho gần 560 nghìn gia đình, gần 330 nghìn học sinh, sinh viên ký cam kết không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và thả đèn trời; tổ chức 1.332 buổi tuyên truyền tại các khu dân cư, khu công nghiệp, trường học, tuyên truyền lưu động với hơn 120 nghìn lượt người tham gia; duy trì 1.972 tổ, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Thực hiện Chương trình hành động số 22, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh duy trì hoạt động 114 mô hình “Dân vận khéo”; hàng năm có 98% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”…

Thực hiện Chương trình phối hợp số 38, Ban Dân vận, lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua với nội dung, hình thức phù hợp; nhiều đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện tích cực các chương trình phối hợp, kế hoạch liên ngành về đảm bảo ANTT… Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ANTT tại địa phương, cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, các đồng chí Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong cả nước thực hiện tốt các Chương trình phối hợp, Chương trình hành động, góp phần tích cực, quan trọng đảm bảo ANTT, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển; đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, nhất là Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ, lực lượng Công an các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp đẩy mạnh các phong trào, nội dung thi đua, huy động toàn thể nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng về cơ sở, đi vào chiều sâu; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động hiệu quả; lồng ghép các chương trình, kế hoạch với phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành… góp phần quan trọng, tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Quất tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Bộ Công an, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đề nghị Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm trong thời gian tới. Nhân dịp này, 6 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các Chương trình phối hợp, Chương trình hành động được Bộ Công an và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

Đăng Lộc - Xuân Me
Nguồn: MTTQ