Danh mục Danh mục

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020 tại các địa phương trong tỉnh

12/01/2020 13:44 Số lượt xem: 312

Ngày 07/01/2020, Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

PCT Nguyễn Văn Triền trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Hội nghị

         * Sáng ngày 07/01/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự hội nghị có Ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

           Năm 2019, MTTQ các cấp huyện Thuận Thành đã thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ, các chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ.

          Triển khai thực hiện vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ cấp huyện đã vận động được trên 460 triệu, trích Quỹ người nghèo tặng cho 24 cháu học sinh là người mù, con người mù, khen thưởng 47 học sinh nghèo vượt khó, tặng 49 suất quà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phối hợp cùng UBND huyện thực hiện chăm lo tết cho nhân dân, các gia đình chính sách hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi tặng quà cho 728 hộ nghèo với số tiền là trên 436 triệu, ngân sách tỉnh hỗ trợ 471 hộ với số tiền trên 293 triệu… đã rà soát thẩm định và lập danh sách 89 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm 2019, trong đó có 64 hộ đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ.

           Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có 1313 đám cưới được tổ chức tiết kiệm, văn minh; đã vận động được 332 ca hoả táng/728 người chết = 45,6%, việc tổ chức lễ hội, mừng thọ trang trọng, không phô trương lãng phí, đảm bảo theo quy định.

       Triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ huyện đã tích cực thực hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người tiêu dùng quan tâm mua sắm sử dụng hàng của Việt Nam sản xuất, đã tham gia 01 gian hàng trưng bày quảng bá sản phẩm tranh đông hồ tại hội nghị tổng kết của tỉnh, 02 gian hàng tại hội chợ :Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2”.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Thành. Qua đó, năm 2020 đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./. 

Trần Diện

         *  Chiều ngày 07/01/2020, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, cùng các đồng chí Thường trực huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2019 - 2024; thành viên Ban Tư vấn, phản biện xã hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Đ/c Vũ Hùng - PCT Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các vị Ủy viên mới kiện toàn

          Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong đó nêu bật những thành tích kết quả đạt được: Năm 2019 Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phối hợp. Thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… Năm 2019 có 105/111 thôn đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa; 38.592/40.812 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94,56%.

          Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường gắn với giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến; thực hiện có hiệu quả vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với số tiền gần 960 triệu đồng, đạt 213% kế hoạch tỉnh, huyện giao. Đã hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 44 hộ nghèo; tổng 3 cấp hỗ trợ số tiền là 72 triệu/1 hộ.

          Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, hội viên. Các tổ chức thành viên đã giúp nhau bằng tiền, vật tư, tư liệu sản xuất, ngày công lao động.. với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Thông qua những việc làm trên giúp đời sống nhân dân ngày được nâng lên, số hộ giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm, đến nay số hộ nghèo toàn huyện là 711 hộ chiếm 1,51% giảm 84 hộ so với 2018.

          Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện chia tay các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ chuyển công tác, hiệp thương cử bổ sung 03 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời ra mắt Ban Tư vấn, phản biện xã hội, nhiệm kỳ 2019-2024.

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2019 của Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ. Qua đó, năm 2020 đề nghị Ủy ban MTTQ huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Phát huy dân chủ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương./.

Nguyễn Thơ

Nhóm Tg
Nguồn: MTTQ tỉnh