Danh mục Danh mục

Tổng kết mô hình điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân”

13/08/2019 16:04 Số lượt xem: 468

Trong hai ngày 6/8 và 8/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình điểm cấp tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” giai đoạn 2018 - 2019.

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của MTTQ tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò của các thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giám sát mang tính nhân dân góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại cơ sở. Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu đòi hỏi xử lý mâu thuẫn ngay tại cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình điểm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giai đoạn 2018 - 2019. Theo đó, đơn vị xây dựng mô hình điểm của tỉnh gồm: Ban Thanh tra nhân dân xã Phù Chẩn, thị  xã Từ Sơn; Ban Thanh tra nhân dân xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình; chỉ đạo 8/8 đơn vị MTTQ cấp huyện xây dựng 01 mô hình điểm của cấp huyện để triển khai tổ chức thực hiện.

Sau một năm triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình điểm, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nơi làm điểm đã đạt được được những kết quả nhất định, đáng khích lệ. Điển hình, Ban Thanh tra nhân dân xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn sau một năm đã giám sát được 6 công trình xây dựng cơ bản chủ yếu là công trình dân sinh và sửa chữa trường học do UBND làm chủ đầu tư. Các công trình đều được tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thi công, đảm bảo an toàn cho người lao động. Về xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình trong một năm qua Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 10 công trình xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư; giám sát các khoản thu chi do dân đóng góp, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; giám sát việc giải quyết khiếu nại của công dân; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua giám sát, đã có những kiến nghị kịp thời với UBND tạo được niềm tin của nhân dân địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Đức Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu dương những kết quả Ban Thanh tra nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả quả đạt được cho thấy, Ban Thanh tra nhân dân tại 2 xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhệm vụ của mình, nhất là trong công tác giám sát các công trình xây dựng cơ bản, làm đường giao thông nông thôn và các kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh. Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả hơn nữa hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, các Ban Thanh tra nhân dân cần xây dựng các các kế hoạch cụ thể , kế hoạch sáu tháng cuối năm và kế hoạch những năm tiếp theo, lựa chọn những nội dung giám sát thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động, như: Một số thành viên chưa chủ động nắm bắt công việc, quy trình trong công tác giám sát; công tác hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý, tiến độ thi công, nghiệm thu, vận hành sử dụng của đơn vị thi công còn chậm… Đồng thời, các đại biểu cũng đã nêu ra một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai mô hình điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” như: phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong triển khai; việc hướng dẫn chọn nội dung giám sát phải tiến hành một cách kịp thời, xây dựng kế hoạch, phương pháp giám sát phù hợp với đặc thù từng địa bàn dân cư; phải có sự phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh đó, cần làm tốt việc bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ làm công tác giám sát thông qua công tác tập huấn, công tác kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn.

Kết thúc việc tổ chức xây dựng mô hình điểm cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm và tổ chức triển khai đến các Ban TTND còn lại trong toàn tỉnh thực hiện.