Danh mục Danh mục

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát về môi trường tại Bắc Ninh

06/11/2019 14:21 Số lượt xem: 264

Ngày 5/11, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về giám sát thực hiện chính sách pháp luật khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Đoàn kiểm tra thực tế tại Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành

 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh tiếp chí chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công Nghệ; Lãnh đạo UBND và Công ty cổ trường môi trường Thuận Thành.

Trong những năm qua công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động về bảo vệ môi trường được các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp quan tâm, hưởng ứng. Tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên. Tích cực phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của nhân dân. Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra.

Hàng năm, hệ thống quan trắc môi trường được bổ sung, cập nhật về vị trí, tần suất, thành phần quan trắc theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Hiện tỉnh đầu tư lắp đặt 30 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục; cấp 24 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; thẩm định và phê duyệt 574 báo cáo đánh giá tác động đối với các dự án đầu tư; kiểm tra và cấp 235 Giấy xác nhận thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; 124 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 33 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 143 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp mới và điều chỉnh 543 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 

Đoàn giám sát Trung ương và đại diện các sở ngành liên quan tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề về lập quy hoạch phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tình hình bộ máy nhân lực làm công tác quản lý môi trường địa phương; quản lý quan trắc môi trường khí thải, nước thải…; cải cách thủ tục hành chính; xử lý chất thải rắn, tỷ lệ đốt, chôn lấp và tái chế; thu phí bảo vệ môi trường và chi cho công tác bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý chất thải của các khu chăn nuôi tập trung; quan trắc môi trường nước tại sông Cầu, sông Đuống và nguồn nước ngầm; vai trò của Mặt trận trong công tác bảo vệ môi trường; công khai kết quả thanh, kiểm tra, giải quyết các điểm nóng về môi trường...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường khẳng định: Bắc Ninh luôn quan tâm đến công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là vấn đề rác thải sinh hoạt, nước thải làng nghề, cụm công nghiệp. Ưu tiên đầu tư kinh phí thường xuyên cho công tác bảo vệ môi trường; xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 - 2025 và thực hiện lộ trình xây dựng các Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp còn nan giải; việc xử lý rác thải, nước thải, khí thải chưa được triệt để. Thời gian tới, tỉnh quyết tâm hành động vì môi trường sạch. Phấn đấu 100% rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải y tế được thu gom, xử lý. Vận hành hiệu quả các nhà máy xử lý nước thải... Tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến bảo vệ môi trường, nghiên cứu, ban hành Luật về biến đổi khí hậu nhằm tháo gỡ khó khăn  và có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Đoàn giám sát đánh giá cao công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của tỉnh, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tiễn. 
Trước đó, Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại Nhà máy xử lý rác thải của Công ty cổ phần Môi trường Thuận Thành.

NCA
Nguồn: Tổng hợp