Danh mục Danh mục

Yên Phong giao ban công tác Mặt trận Quý 3, triển khai nhiệm vụ Quý 4 năm 2018

08/10/2018 15:38 Số lượt xem: 219

Chiều 5.9.2018, Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Mặt trận quý 3 triển khai nhiệm vụ quý 4 đối với 14/14 chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân tại địa phương; đánh giá những kết quả đã đạt được trong quý 3 trên các mặt công tác của MTTQ các cấp, công tác triển khai chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024, tóm tắt kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Nghị quyết 20,191 của, kết quả nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội, báo cáo tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2018,

Quý 4 năm 2018, MTTQ các cấp huyện Yên Phong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn nội dung, quy trình các bước chuẩn bị văn kiện công tác nhân sự Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024; duyệt công tác nhân sự Đại hội các xã, thị trấn; tổ chức Đại hội điểm MTTQ xã Yên Trung vào cuối tháng 12/2018; tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân xã Yên Phụ về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018; vân động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân tháng cao điểm vận động toàn dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp năm 2018, triển khai và hoàn thành 73 nhà Đại đoàn kết năm 2018; triển khai tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở KDC năm 2018; tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, đánh giá xếp loại thi đua đối với MTTQ các xã, thị trấn.

Lê Minh
Nguồn: MTTQ