Danh mục Danh mục

Yên Phong sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019

08/07/2019 09:26 Số lượt xem: 193

Ngày 4/7/2019, Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị Ủy ban lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND và các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đại diện Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; Lãnh đạo UBND huyện thông báo kết quả tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và chương trình công tác năm với những kết quả nổi bật: Đã hướng dẫn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn đảm bảo đúng theo kế hoạch và thời gian quy định. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo về cơ cấu thành phần, số lượng và tỷ lệ người ngoài Đảng, đến ngày 30//2/2019, 14/14 xã, hoàn thành xong đại hội cấp xã. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ của 14 xã, thị trấn là 472 vị. Trong đó: Nữ 135 người, chiếm tỷ lệ 28,6%; ngoài Đảng 142 người, chiếm tỷ lệ 30,1%, Tôn giáo 14 người, chiếm tỷ lệ 3%; độ tuổi dưới 30 có 11 người, từ 30-45 có 93 người, trên 45 tuổi có 368 người; thành phần cơ cấu, tổ chức thành viên có 124 người, chiếm tỷ lệ 26,3%; đại biểu Mặt trận cấp dưới 76 người, chiếm tỷ lệ 16,1%, cá nhân tiêu biểu 230 người, chiếm tỷ lệ 48,7%. Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn: Có 14/14 xã, thị trấn hiệp thương đủ 03 người trong Ban Thường trực gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; 14/14 xã có đồng chs Chủ tịch Ủy ban MTTQ là Đảng viên.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Yên Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức trong 2 ngày (ngày 25,26/4/2019), Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu ra 51 vị Ủy viên Ủy ban và cử 29 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng theo đúng trình tự, thủ tục quy định; Ủy ban MTTQ huyện khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ nhất hiệp thương dân chủ bầu ra 4 Ủy viên Ban Thường trực, 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch đảm bảo tiêu chuẩn.

 MTTQ huyện tập trung triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác với những kết quả nổi bật:  Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện vận động nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tàng, lễ hội. Hoàn thành việc đăng ký danh hiệu thi đua gia đình, công sở, thôn, làng, khu phố văn hóa: có 93,11% gia đình; 76/76 thôn, làng, khu phố; 126/132 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký. MTTQ huyện phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán năm 2019: Quà của Chủ tịch nước cho 2.142 đối tượng chính sách xã hội (với số tiền là 433,2 triệu đồng); quà của tỉnh cho 2.206 đối tươngj (với số tiền là 433,2 triệu đồng); quà của huyện cho các đơn vị, cá nhân, Mẹ VNAH, lão thành cách mạng, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh năng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn là 2.456 đối tượng với số tiền 848,8 triệu đồng. Xét đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 35 xe lăn cho người tàn tật trong huyện.

Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Các hội làng và lệ làng thực hiện đúng quy định; tổ chức mừng thọ cho 1.892 cụ đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, có 116/296 người qua đời đi điện táng, hỏa táng đạt tỷ lệ 39,18%. Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tiến hành rà soát hộ nghèo khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây mới năm 2019. Kết quả toàn huyện lập danh sách 61 hộ.

Sáu tháng cuối năm, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà Đại đoàn kết đạt kết quả. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng  Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024; Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong MTTQ huyện; chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Triển ghi nhận biểu dương những kết quả của Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đạt được trong 6 tháng đầu năm đặc biệt là công tác chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn và Đại hội MTTQ huyện, đồng thời đề nghị MTTQ huyện triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác 6 tháng cuối năm trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra./.

Lê Minh
Nguồn: MTTQ