Hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng trao các khoản tiền, hiện vật ủng hộ đến Uỷ ban MTTQ tỉnh. Từ ngày 25-3 đến 15h ngày 27-3, có 11 đơn vị, cá nhân trao ủng hộ, với tổng số tiền 404 triệu đồng, 3 tấn gạo và 5.000 chiếc khẩu trang.