Chiều 25/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc tiếp tục triển khai mô hình về thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tại khu phố Đại Đình, phường Tân Hồng (thành phố Từ Sơn).