Đại hội đại biểu MTTQ phường Đồng Kỵ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

26/02/2024 07:45 Số lượt xem: 74

Trong 2 ngày 22-23/2, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy MTTQ thành phố Từ Sơn chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các phường trên địa bàn thành phố.


Đồng chí Nguyễn Văn Triển, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường trực uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ phường Đồng Kỵ thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ XV đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. MTTQ phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng. Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ phường Đồng Kỵ phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng. Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 5 năm qua, các đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho hội viên vay hơn 22 tỷ đồng; nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,62%. Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, MTTQ phường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ được gần 329 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo’’.


Đồng chí Nguyễn Văn Triển, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chúc mừng 35 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ phường Đồng Kỵ khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ phường Đồng Kỵ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính: Hằng năm, 100% khu phố tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); hơn 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, hơn 90% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”; mỗi năm MTTQ phường chủ trì ít nhất 2 cuộc giám sát và 2 cuộc phản biện xã hội...Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội hiệp thương cử 35 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ phường Đồng Kỵ khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời cử 13 vị đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ cấp trên.


Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng của chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2019-2024 được Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND thành phố Từ Sơn và phường Đồng Kỵ khen thưởng.

P.N - Ban TC-TG-TG
Nguồn: MTTQ tỉnh