Bắc Ninh hỗ trợ 4 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Lai Châu

14/11/2022 14:26 Số lượt xem: 158

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930/18-11-2022), chiều 11-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng Đoàn công tác của Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư các xã: Mường So, Hoang Thèn, Khổng Lào của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Lợi - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ tỉnh.

Tại Ngày hội đã ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm của MTTQ Việt Nam, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp trong tỉnh lai Châu, các tổ chức thành viên luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ chức, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền vận động, tập hợp cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới... Qua đó, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Phát biểu tại ngày hội Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự phát triển tích cực của tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ và 3 xã: Hoang Thèn, Mường So, Khổng Lào. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới tỉnh Lai Châu cần bám sát, lắng nghe dân, đẩy mạnh công tác dân vận để tuyên truyền thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đồng bào các dân tộc Lai Châu. Trên tinh thần phát huy mạnh mẽ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.


Đồng chí Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ 4 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Lai Châu.

Đề nghị 3 xã: Hoang Thèn, Mường So, Khổng Lào quan tâm tới công tác an sinh xã hội, đặc biệt đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi. Cần quan tâm, giúp đỡ Nhân dân trong phát triển kinh tế để giảm nghèo, nâng cao hộ khá giả. Cán bộ và Nhân dân trong tỉnh cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước cũng mong muốn, mỗi người dân cần phát huy trách nhiệm và tinh thần tự cường của mình đối với đất nước; đồng thuận, tự giác chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ủng hộ giúp đỡ nhau để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống tốt đẹp hơn…

Nhân dịp này, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồng chí Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ 4 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tỉnh Lai Châu.

NT, MTTQ tỉnh