Giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh

08/09/2023 07:55 Số lượt xem: 98

Chiều ngày 7/9, Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Lợi, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa giai đoạn 2021-2023 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa giai đoạn 2021-2023 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh

Hiện nay, thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý gồm 06 đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao; Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh. 100% đơn vị đều có diện tích đất quy hoạch đạt từ 5000m2 trở lên. Có 5/6 (87,5%) đơn vị có Hội trường và Khu làm việc đầy đủ ; Có 1/6 (12,5%) đơn vị là Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh BắcNinh đang trong quá trình thi công, xây dựng và chưa được bàn giao. Có 3/6 (50%) đơn vị cơ bản có đủ trang thiết bị đáp ứng được hoạt động gồm Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Thư viện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao. Các đơn vị được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ và hiện còn khá tốt; 3/6 (50%) đơn vị trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động đó là Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Tại buổi giám sát, đoàn giám sát trao đổi một số vấn đề về: Cơ chế quản lý, điều hành các thiết chế văn hoá, các tiêu chí về văn hoá; Công năng sử dụng các thiết chế văn hóa; những khó khăn, vướng mắc trong quản lý các công trình văn hoá, việc đầu tư trang thiết bị và hiệu quả quản lý, sử dụng các thiết chế văn hoá; xây dựng đề án quản lý tài sản công

Kết luận giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Sở Văn hoá rà soát tổng hợp, đánh giá thực trạng hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp để phục vụ cho công tác quy hoạch, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và nâng cao chất lượng, công năng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao. Tiếp thu các kiến nghị của đơn vị, đoàn giám sát sẽ kiến nghị đến các cơ quan chức năng có liên quan.

Mậu Minh – Ban DCPL, MTTQ tỉnh