Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, quý III năm 2021

18/10/2021 08:10 Số lượt xem: 114

Sáng ngày 15/10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý III, với các tỉnh, thành phố theo hình thức trực tuyến, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị, cùng dự tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường trực, Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.


Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý III, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân không lơ là, chủ quan, nâng cao ý thức trong bảo vệ sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng; tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy vai trò của các Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể và Nhân dân tại các thôn, tổ dân phố tích cực tham gia các tổ, chốt rà soát, kiểm tra, giám sát, làm tốt việc tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Chương trình "Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19"... Thiết thực hưởng ứng Chương trình, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình hỗ trợ chính quyền và nhân dân các tỉnh phía Nam. Tính đến ngày 7/10/2021, theo tổng hợp sơ bộ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được: 20.512 tỷ đồng, trong đó, qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 11.731 tỷ đồng (tiền mặt là 5.048 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền là 6.683 tỷ đồng); qua Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 là 8.781 tỷ đồng. Đã phân bổ, hỗ trợ các tỉnh, thành phố và chi mua vắc xin phòng Covid-19 là 17.204 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ 3.462.564 phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh, hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch… là 10.260 tỷ đồng; Quỹ Vắc xin đã chi 6.944 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ.

MTTQ Việt Nam triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới... Các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh triển khai nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam phối hợp trao tặng 200 ngôi nhà Tình nghĩa được xây, sửa lại từ Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại 2 xã của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Công tác cứu trợ, hỗ trợ gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn được các địa phương triển khai kịp thời.

Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Trong bối cảnh tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ và những nội dung nhân dân quan tâm.

Tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với sự tham dự của hơn 2000 đại biểu ở 64 điểm cầu. Tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ đặc biệt “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”; tiếp tục hoàn thiện Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu tình hình mới”; ban hành định hướng trọng tâm công tác năm 2022 trong hệ thống Mặt trận; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng các nhân tố, điển hình ở cơ sở.

Đối với Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh trong Quý III, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. MTTQ các cấp triển khai đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng cao. Tính đến ngày 30.9.2021: cấp tỉnh đã vận động và tiếp nhận ủng hộ của trên 4.000 tập thể, cá nhân: Quỹ vắc xin vận động được tổng số tiền trên 142,4 tỷ đồng. Quỹ phòng, chống Covid-19 vận động được trên 82,6 tỷ đồng. Đã phân bổ 64,614 tỷ đồng, chi cho các đơn vị, địa phương phục vụ, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, các lực lượng tình nguyện viên tham gia tổ phòng, chống dịch Covid-19 ở cộng đồng. Hiện vật tiếp nhận ước trị giá: gần 54 tỷ đồng, đã phối hợp chuyển trên 53,3 tỷ đồng. Cấp huyện, cấp xã tiếp nhận vận, động ủng hộ tiền mặt và hiện vật tổng trị giá: trên 85,8 tỷ đồng (trong đó tiền mặt 47,7 tỷ đồng và hiện vật quy ra tiền được trên: 38 tỷ đồng). Đã chuyển cho các đơn vị, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, các tập thể, các nhân, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân… tổng số tiền và hiện vật ước trị giá trên 65,2 tỷ đồng.

MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Toàn tỉnh trong quý III có 867/1.283 người qua đời đưa đi hỏa táng (đạt 67,6%). Ban Thường trực - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã phối hợp triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết. Năm 2021, toàn tỉnh xây dựng 200 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong đó 195 nhà theo đề án của tỉnh, 05 nhà do doanh nghiệp hỗ trợ qua Ủy ban MTTQ tỉnh. Đến thời điểm này, đã có 172 hộ đã khởi công xây dựng (trong đó có 99 hộ đã hoàn thành).

Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021. Ban hành kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Triển khai phản biện xã hội bằng văn bản đối với dự thảo “Sửa đổi bổ sung Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; phản biện với dự thảo “Đề án chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025” do Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh chủ trì soạn thảo. Phản biện dự thảo “Bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030” do Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chủ trì. Tổng hợp, báo cáo kết quả các gửi tới cơ quan chủ trì soạn thảo. Tổng hợp, báo cáo kết quả các gửi tới cơ quan chủ trì soạn thảo. Tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 8 huyện thị xã, thành phố.

MTTQ tỉnh triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp đối với công tác Tôn giáo trong tình hình hình mới”.

Tại hội nghị đã có trên 10 ý kiến đại diện MTTQ các tỉnh, thành phố tham gia góp ý kiến. Kết luận hội nghị Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đỗ Văn Chiến biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được trong quý III, đồng thời đã giải đáp những vướng mắc, đề xuất và định hướng tháo gỡ khó khăn cho công tác Mặt trận ở cơ sở cũng như tiếp nhận những kiến nghị của MTTQ các tỉnh, thành phố. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ cuối năm và chương trình công tác năm 2021, đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố tập trung vào các nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục Chương trình vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”. Tiếp nhận ủng hộ và kịp thời phân bổ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của đại dịch. Tuyên truyền vận động thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19” góp phần thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các người dân, người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19; Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người  nghèo”; công tác an sinh xã hội năm 2021, xây dựng nhà Đại đoàn kết hoàn thành chỉ tiêu đề ra; Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021). Thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022./.

Nguyễn Chí Thanh – UVBTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh