Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí lãnh đạo cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh

15/09/2023 09:13 Số lượt xem: 91

Sáng ngày 15/9/2023, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu mời dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí Phó chủ tịch, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chuyên môn, Ban Chi ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.


Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quán triệt mục đích và yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các đồng chí lãnh đạo cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh, đây là nội dung quan trọng, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “ tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu góp ý để làm rõ thêm nội dung đối với báo cáo kiểm điểm, kê khai tài sản của các đồng chí lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm. Hội nghị tiến hành thực hiện quy trình bỏ phiếu tín nhiệm theo đúng quy định. Kết quả các các đồng chí lãnh đạo cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh đều đạt tín nhiệm cao.


Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 


Việc lấy phiếu tín nhiệm vừa là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đánh giá, quy hoạch, bố trí cán bộ phù hợp, vừa để các cá nhân rút kinh nghiệm, phấn đấu, đạt hiệu quả công tác cao hơn trong thời gian tới.

Phú Nhương - Ban TC-TG-TG
Nguồn: MTTQ tỉnh