Hội nghị phản biện dự thảo Đề án “thành lập thị xã Yên phong và các phường thuộc thị xã Yên Phong”

19/10/2021 09:36 Số lượt xem: 37

Ngày 18/10/2021, Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong chủ trì tổ chức hội nghị phản biện Dự thảo Đề án “Thành lập thị xã Yên Phong và các phường thuộc thị xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện; đại diên đơn vị tư vấn xây dựng Dự thảo Đề án; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; lãnh đạo các Ban Tư vấn, các cộng tác viên của Ủy ban MTTQ huyện; chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện Dự thảo Đề án “Thành lập thị xã Yên Phong và các phường thuộc thị xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”; có 5 đại biểu phát biểu. Báo cáo cáo tổng hợp ý kiến phản biện và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất cao với nội dung Dự thảo Đề án về sự cần thiết của việc thành lập thị xã Yên Phong và các phường thuộc thị xã Yên Phong trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Yên Phong và 8 xã, 01 thị trấn như hiện nay. Với tinh thần dân chủ, các ý kiến phản biện đều tập trung phân tích khoa học, chặt chẽ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu tham gia phản biện; các đại biểu đề nghị bổ sung Dự thảo Đề án một mục để giới thiệu và làm rõ hơn truyền thống văn hóa, giá trị lịch sử và những tiền năng phát triển của địa phương; đề nghị bổ sung 10 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội sau khi thành lập thị xã; đề nghị xem xét và nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung làm rõ số liệu 11 nội dung về địa danh và 41 nội dung khác trong Dự thảo Đề án…

Đại diện đơn vị tư vấn xây dựng Dự thảo Đề án giải trình một số nội dung và tiếp thu Báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện Dự thảo Đề án “Thành lập thị xã Yên Phong và các phường thuộc thị xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các ý kiến phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, đồng thời thể hiện rõ vai trò của MTTQ huyện Yên Phong trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế “Giám sát và Phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”./.

MTTQ huyện Yên Phong