Hội nghị triển khai đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

22/10/2021 15:08 Số lượt xem: 30

Chiều ngày 21/10, tại hội trường tầng 2 cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban vận động.


Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe kết quả báo cáo thực hiện vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2021 và định hướng sử dụng Quỹ từ nay đến hết năm 2021. Đồng chí Vũ Hùng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban vận động trình bày dự thảo Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021, cơ bản các đồng chí thành viên Ban vận động, bộ phận giúp việc đồng tình, nhất trí với các văn bản và dự thảo Kế hoạch triển khai vận động đợt cao điểm mà Thường trực Ban vận động đã chuẩn bị. Tại hội nghị có 4 ý kiến phát biểu gồm Liên đoàn lao động tỉnh, Sở LĐTBXH, Cục Thuế Bắc Ninh, Sở Công Thương .

Thay mặt Thường trực Ban vận động, đồng chí Nguyễn Đình Lợi tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ban vận động và mong rằng các ngành thành viên Ban vận động tích cực triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp vận động các đơn vị trực thuộc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 đạt kết quả cao./.