Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thành phố Bắc Ninh

29/08/2023 15:21 Số lượt xem: 135

Sáng ngày 29/8, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ – Ban vận động Quỹ “vì người nghèo” tỉnh và thành phố Bắc Ninh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại thành phố Bắc Ninh.


Đồng chí Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Tới dự có đồng chí Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Long – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, đồng chí Trương Ngọc Trang – Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Bắc Ninh, cùng các đồng chí lãnh đạo phường Đáp Cầu, Kim Chân, Hạp Lĩnh dự và trao kinh phí hỗ trợ.

Năm 2023, thành phố Bắc Ninh có 08 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó có 02 hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sáng ngày 29/8/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và thành phố Bắc Ninh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở năm 2023.

Tại phường Kim Chân, đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ ông Đặng Việt Thắng là hộ nghèo ở khu 5, phường Đáp Cầu, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ xây dựng nhà ở tại khu đất tái định cư phường Kim Chân. Diện tích xây dựng nhà ở là 36m2, với tổng số kinh phí xây dựng là 186,82 triệu đồng. Trong đó Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ 65 triệu đồng, số kinh phí còn lại do gia đình tích luỹ và anh em dòng họ giúp đỡ, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Tại phường Hạp Lĩnh đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ ông Nguyễn Công Thanh là hộ nghèo ở khu phố Sơn, phường Hạp Lĩnh. Diện tích xây dựng nhà ở là 32m2 nhà ở, tổng kinh phí xây dựng là 124,786 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ 65 triệu đồng, Ban lãnh đạo khu phố hỗ trợ 5,5 triệu đồng, số còn lại là anh em gia đình dòng họ hỗ trợ, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đồng chí Trần Xuân Nhiên thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh mong muốn các hộ được hỗ trợ nhà ở tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy ước của địa phương, tích cực phấn đấu phát triển kinh tế và mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo để phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Vũ Thị Quý - Ban Phong trào, Uỷ ban MTTQ tỉnh