Trên 149 tỷ đồng từ nguồn vận động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 được chuyển về Trung ương

26/07/2022 16:05 Số lượt xem: 81

Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, ngày 14/5/2008; Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Thực hiện hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT, ngày 27/5/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Căn cứ văn bản số 5074/BTC-KBNN, ngày 02/6/2022 của Bộ Tài chính về việc chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19; Thực hiện Kết luận số 415-KL/TU, ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chuyển tiền ủng hộ Quỹ xắc xin phòng Covid-19; căn cứ văn bản số 2017/UBND-KTTH, ngày 15/7/2022 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Ngày 18/7/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-MTTQ-BTT về việc chuyển toàn bộ số tiền trên 149 tỷ đồng từ nguồn vận động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 về Trung ương do Bộ Tài Chính quản lý theo đúng quy định. 

File đính kèm: Quyết định số 178/QĐ-MTTQ-BTT/documents/8201565/0/qd+178.pdf/698ace03-d7bb-5fb7-88ad-ad8be21297b2?t=1658827198135

Thời gian qua, cùng với việc vận động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng kêu gọi các cá nhân, tập thể ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh. Đến nay, Ủy ban MTTQ đã tiếp nhận hơn 83 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vật tư y tế, nhu yếu phẩm từ các tổ chức cá nhân, trong đó, đã trích hơn 60 tỷ đồng cùng các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.

Ban TC-TG-TG
Nguồn: MTTQ tỉnh