Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát tại huyện Tiên Du

18/10/2021 15:28 Số lượt xem: 36

Chiều ngày 15/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn cùng với đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Trung tâm hành chính công tỉnh,  đoàn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Tiên Du; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021.


Đoàn giám sát làm việc tại huyệnTiên Du

Đảng bộ Huyện Tiên Du hiện nay có 54 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy với 5.828 đảng viên (chính thức 5.659 đảng viên, dự bị 169 đảng viên). Tổng số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có 30 đơn vị với 200 cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng trong biên chế. Nhìn chung chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở từng bước được nâng lên, thường xuyên được củng cố, kiện toàn bổ sung và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, có lối sống lành mạnh, giản dị, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao. Về thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính đã đạt được một số kế quả tốt, được người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng với tỷ lệ ngày càng cao, cải cách tài chính công đã có những chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả thông qua việc giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ…tăng cường công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tiếp kiệm chi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị công khai, minh bạch các hoạt động thu, chi tài chính đồng thời báo cáo định kỳ tình hình sử dụng tài chính của đơn vị thông qua việc đối chiếu, xác nhận của kho bạc; Về thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, được phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo trong thời qua nhanh, kịp thời. Chủ động rà soát đơn thư và phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, từ đó giải quyết hợp lý, đúng quy định.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan đến giám sát cán bộ, đảng viên, rà soát các đơn vị sự nghiệp về chỉ tiêu biên chế, việc tinh giảm biên chế; cách xử lý phân loại đơn thư, tăng cường việc đối thoại với người viết đơn, giải quyết các văn bản, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số cải cách hành chính, chức danh cấp xã và chất lượng công chức cấp xã, việc hòa giải cơ sở cần được quan tâm hơn nữa…

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi tiếp thu ý kiến, kiến nghị của huyện để đề xuất với các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết, yêu cầu huyện Tiên Du tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo đúng phân cấp, phân quyền; Quan tâm hơn nữa đến cải cách hành chính, chú trọng xây dựng văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn; Duy trì nền nếp công tác tiếp dân hằng tháng, tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

Minh Hải
Nguồn: MTTQ tỉnh