Ủy ban MTTQ tỉnh Giám sát việc quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa tại Thành phố Từ Sơn

29/08/2023 08:08 Số lượt xem: 84

 Chiều 25/8, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Đức Kỳ, PCT TT Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố Từ Sơn, giai đoạn 2021-2023.


Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND thành phố Từ Sơn, trong những năm qua, công tác xây dựng các thiết văn hóa, thể thao trên địa bàn luôn được quan tâm, góp phần đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Thành phố thường xuyên rà soát các thiết chế văn hóa, đánh giá chất lượng các công trình để có phương án kịp thời sửa chữa, khắc phục những sự cố, hoặc cải tạo nâng cấp để duy trì và phát huy tác dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao; quan tâm quy hoạch các thiết chế còn thiếu đưa vào theo lộ trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết chế văn hóa

Hiện nay, TP.Từ  Sơn có Công viên đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ với diện tích 1 ha; Bảo tàng và Thư viện thành phố có tổng diện tích 1,3 ha; Đang đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố có diện tích đất quy hoạch 17,5 ha ; 6/12 phường có Hội trường văn hóa đa năng đạt chuẩn; 5/12 phường đã có khu thể thao; 75/79 khu phố có Nhà văn hoá, trong đó có 72  Nhà văn hóa khu phố có diện tích đạt chuẩn. Các thiết chế văn hóa cấp phường, Nhà văn hóa các khu phố đã xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương và các nhu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, công tác đầu tư và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao thành phố Từ Sơn vẫn còn không ít khó khăn: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, các công trình văn hóa, thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân; công tác chỉ đạo, quản lý và phát triển phong trào văn hóa, thể thao quần chúng ở cơ sở còn nặng về các hoạt động bề nổi, chưa đi vào chiều sâu; kinh phí hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở còn rất khó khăn để duy trì hoạt động…

 Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được và nguyên nhân của những hạn chế; Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Mậu Minh, Ban DCPL MTTQ tỉnh