Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du

12/09/2023 15:24 Số lượt xem: 73

Ngày 11/9/2023, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Liên Bão (huyện Tiên Du).


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch TT Uỷ ban MTTQ tỉnh đã Tuyên truyền về những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua và có hiệu lực lực từ ngày 1/7/2023; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 về Quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, việc bầu cử trưởng thôn, khu phố…

Các đại biểu tham dự hội đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết Số: 09/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh; một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, việc bầu cử trưởng các thôn có số hộ dân lớn trên địa bàn.

Mậu Minh – Ban DCPL, MTTQ tỉnh