Đại hội Phật giáo huyện Tiên Du lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

17/11/2021 14:46 Số lượt xem: 47

Trong hai ngày 15 và 16-11, Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Du tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Tới dự về phía tỉnh có đồng chí Ngô Văn Khương - Phó trưởng Ban Dân Vận tỉnh ủy tỉnh BN; Nguyễn Văn Triển - Phó CT UBMTTQ tỉnh; phía huyện Tiên Du có đồng chí Nguyễn Tiến Tài - TUV, Bí thư huyện Ủy; Nguyễn Đại Đồng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ Tịch UBND huyện; Nguyễn Công Ký - Phó chủ tịch TT UBND huyện cùng quý vị đại diện các phòng ban cấp huyện.

Huyện Tiên Du có 63 ngôi chùa, trong đó có 12 ngôi cổ tự được xếp hạng di tích lịch sử; có 53 Tăng, Ni đang sinh hoạt. Giáo hội Phật giáo huyện luôn đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng cộng đồng văn minh, tiến độ. Tăng, Ni, Phật tử trong huyện hoạt động Phật sự đúng giáo lý đạo Phật, đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của nhân dân; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ giáo lý Phật giáo, kiến thức ngoại điển và các vấn đề xã hội; phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp giữ gìn, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai; đóng góp trùng tu, sửa chữa chùa cảnh góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đóng góp gần 10 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện.

Với khẩu hiệu “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026, Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Du tiếp tục củng cố tổ chức và năng lực lãnh đạo để thúc đẩy các hoạt động Phật sự; động viên Tăng, Ni, Phật tử đoàn kết thực hiện tốt quy định về tín ngưỡng, tôn giáo;  đẩy mạnh hoạt động giáo dục Tăng, Ni, Phật tử; phục vụ tốt nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, nhất là trong những ngày lễ trọng đại với tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, trang nghiêm, tránh mê tín và lãng phí; vận động Tăng, Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là công tác từ thiện xã hội; tuyên truyền vận động Phật tử và các tầng lớp nhân dân xây dựng xã hội văn minh;…

Đại hội suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Du khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với nhiều kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều tập thể, cá nhân được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và UBND huyện Tiên Du khen thưởng.

Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” huyện.

BBN