Trong các ngày 9,10/8/2022, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Việt Thống, huyện Quế Võ; Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo MTTQ huyện Quế Võ, TP Bắc Ninh; cùng các đồng chí đại diện cho Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban GSĐTCCĐ nơi được tổ chức hội nghị tham dự.

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Người dùng lựa chọn Tên Kiểu tài liệu Cỡ Trạng thái Ngày sửa Ngày tạo
Tài liệu
4 (1).jpg Tài liệu cơ bản 84 KB Đã duyệt Cách đây 6 giờ Cách đây 6 giờ
4.jpg Tài liệu cơ bản 908 KB Đã duyệt Cách đây 6 giờ Cách đây 6 giờ
mậu Minh (1).jpg Tài liệu cơ bản 85 KB Đã duyệt Cách đây 6 giờ Cách đây 6 giờ
mậu Minh.jpg Tài liệu cơ bản 883 KB Đã duyệt Cách đây 6 giờ Cách đây 6 giờ
z3634628121858_8f39a1cc362f96843bfcc4eaad61f5cf (1).jpg Tài liệu cơ bản 106 KB Đã duyệt Cách đây 6 giờ Cách đây 6 giờ
z3634628121858_8f39a1cc362f96843bfcc4eaad61f5cf.jpg Tài liệu cơ bản 1,2 MB Đã duyệt Cách đây 6 giờ Cách đây 6 giờ
z3634628017293_7f0793382c00c7d97c7d6061580bcde8 (1).jpg Tài liệu cơ bản 112 KB Đã duyệt Cách đây 6 giờ Cách đây 6 giờ
z3634628017293_7f0793382c00c7d97c7d6061580bcde8.jpg Tài liệu cơ bản 1,3 MB Đã duyệt Cách đây 6 giờ Cách đây 6 giờ
z3595825932896_b9f18245aace3d033f50bc5e68b1a4d0 (1).jpg Tài liệu cơ bản 24 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
z3595825932896_b9f18245aace3d033f50bc5e68b1a4d0.jpg Tài liệu cơ bản 220 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (5).jpg Tài liệu cơ bản 7 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (4).jpg Tài liệu cơ bản 85 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (3).jpg Tài liệu cơ bản 8 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (2).jpg Tài liệu cơ bản 85 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (1).jpg Tài liệu cơ bản 9 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4.jpg Tài liệu cơ bản 85 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
qd 178.pdf Tài liệu cơ bản 566 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
z3575883900939_4e1a12970b581b6b44883b13acbd500f (1).jpg Tài liệu cơ bản 67 KB Đã duyệt Cách đây 22 Ngày Cách đây 22 Ngày
z3575883900939_4e1a12970b581b6b44883b13acbd500f.jpg Tài liệu cơ bản 207 KB Đã duyệt Cách đây 22 Ngày Cách đây 22 Ngày
IMG_5339 (1).jpg Tài liệu cơ bản 77 KB Đã duyệt Cách đây 27 Ngày Cách đây 27 Ngày
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}