Sáng ngày 23/11/2022, các đại biểu quốc hội: Bà Đào Hồng Lan - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Bà Trần Thị Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại huyện Lương Tài sau kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XV. Tham dự có đồng chí Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Nhiên - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Lê Tuấn Hồng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ; cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, UBMTTQ huyện Lương Tài.

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Người dùng lựa chọn Tên Kiểu tài liệu Cỡ Trạng thái Ngày sửa Ngày tạo
Tài liệu
z3437988987832_91344bd9ee2e98edafae54fa4660da5e.jpg Tài liệu cơ bản 332 KB Đã duyệt Cách đây 2 Các tháng Cách đây 2 Các tháng
MTTQ.JPG.jpg Tài liệu cơ bản 192 KB Đã duyệt Cách đây 2 Các tháng Cách đây 2 Các tháng
4 (1).jpg Tài liệu cơ bản 84 KB Đã duyệt Cách đây 3 Các tháng Cách đây 3 Các tháng
4.jpg Tài liệu cơ bản 908 KB Đã duyệt Cách đây 3 Các tháng Cách đây 3 Các tháng
mậu Minh (1).jpg Tài liệu cơ bản 85 KB Đã duyệt Cách đây 3 Các tháng Cách đây 3 Các tháng
mậu Minh.jpg Tài liệu cơ bản 883 KB Đã duyệt Cách đây 3 Các tháng Cách đây 3 Các tháng
z3634628121858_8f39a1cc362f96843bfcc4eaad61f5cf (1).jpg Tài liệu cơ bản 106 KB Đã duyệt Cách đây 3 Các tháng Cách đây 3 Các tháng
z3634628121858_8f39a1cc362f96843bfcc4eaad61f5cf.jpg Tài liệu cơ bản 1,2 MB Đã duyệt Cách đây 3 Các tháng Cách đây 3 Các tháng
z3634628017293_7f0793382c00c7d97c7d6061580bcde8 (1).jpg Tài liệu cơ bản 112 KB Đã duyệt Cách đây 3 Các tháng Cách đây 3 Các tháng
z3634628017293_7f0793382c00c7d97c7d6061580bcde8.jpg Tài liệu cơ bản 1,3 MB Đã duyệt Cách đây 3 Các tháng Cách đây 3 Các tháng
z3595825932896_b9f18245aace3d033f50bc5e68b1a4d0 (1).jpg Tài liệu cơ bản 24 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
z3595825932896_b9f18245aace3d033f50bc5e68b1a4d0.jpg Tài liệu cơ bản 220 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (5).jpg Tài liệu cơ bản 7 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (4).jpg Tài liệu cơ bản 85 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (3).jpg Tài liệu cơ bản 8 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (2).jpg Tài liệu cơ bản 85 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4 (1).jpg Tài liệu cơ bản 9 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
z3595831339335_7f083ae31d30b00c4ee66516709a45f4.jpg Tài liệu cơ bản 85 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
qd 178.pdf Tài liệu cơ bản 566 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
z3575883900939_4e1a12970b581b6b44883b13acbd500f (1).jpg Tài liệu cơ bản 67 KB Đã duyệt Cách đây 4 Các tháng Cách đây 4 Các tháng
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}