Trong các ngày 9,10/8/2022, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Việt Thống, huyện Quế Võ; Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo MTTQ huyện Quế Võ, TP Bắc Ninh; cùng các đồng chí đại diện cho Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban GSĐTCCĐ nơi được tổ chức hội nghị tham dự.

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Tài liệu
 • IMG_3448.jpg
  9 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • MT
  5 Năm qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_3313.jpg
  9 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_3702.jpg
  9 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_7123.JPG
  2 Năm qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_6384.jpg
  8 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_6382.jpg
  8 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_4173.jpg
  7 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_4173 (2).jpg
  7 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_4042.jpg
  8 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_4042 (2).jpg
  8 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_3384.jpg
  9 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_3375.jpg
  9 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_3354.jpg
  9 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_4181.jpg
  7 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_5081.jpg
  2 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_5339.jpg
  27 Ngày qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_5197.jpg
  1 Tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • DSC_1421.jpg
  7 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
 • IMG_3480.jpg
  9 Các tháng qua bởi admin.mttq admin.mttq
  Đã duyệt
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}