Chiều 24/11, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Tài liệu
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
  Tài liệu
  {title}
  Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
  Người dùng lựa chọn Tên Kiểu tài liệu Cỡ Trạng thái Ngày sửa Ngày tạo
  Tài liệu
  IMG_6384 (1).jpg Tài liệu cơ bản 92 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6384.jpg Tài liệu cơ bản 7,2 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6382 (1).jpg Tài liệu cơ bản 94 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6382.jpg Tài liệu cơ bản 7,1 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  24-11 (1).jpg Tài liệu cơ bản 97 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  24-11.jpg Tài liệu cơ bản 2,4 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  z2956001230172_328e3364f75a69aeeda015ecf3acc45d (1).jpg Tài liệu cơ bản 94 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956001230172_328e3364f75a69aeeda015ecf3acc45d.jpg Tài liệu cơ bản 1,1 MB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214432857_424a3b471f2eab06d3409e3aaadb4e59 (1).jpg Tài liệu cơ bản 89 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214432857_424a3b471f2eab06d3409e3aaadb4e59.jpg Tài liệu cơ bản 475 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214424049_e09726bf204fc551e0f29e2dc941b690.jpg Tài liệu cơ bản 534 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  bi-thu (1).jpg Tài liệu cơ bản 87 KB Đã duyệt Cách đây 12 Ngày Cách đây 12 Ngày
  bi-thu.jpg Tài liệu cơ bản 164 KB Đã duyệt Cách đây 12 Ngày Cách đây 12 Ngày
  Tiên Du (1).jpg Tài liệu cơ bản 122 KB Đã duyệt Cách đây 14 Ngày Cách đây 14 Ngày
  Tiên Du.jpg Tài liệu cơ bản 382 KB Đã duyệt Cách đây 14 Ngày Cách đây 14 Ngày
  z2931255180419_beb5c2882c2a652f34f8e81544400eb9 (1).jpg Tài liệu cơ bản 107 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
  z2931255180419_beb5c2882c2a652f34f8e81544400eb9.jpg Tài liệu cơ bản 1,2 MB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
  IMG_3702 (1).jpg Tài liệu cơ bản 114 KB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  IMG_3702.jpg Tài liệu cơ bản 7,2 MB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  IMG_3669 (1).jpg Tài liệu cơ bản 125 KB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  {title}
  Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
  Người dùng lựa chọn Tên Kiểu tài liệu Cỡ Trạng thái Ngày sửa Ngày tạo
  Tài liệu
  IMG_6384 (1).jpg Tài liệu cơ bản 92 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6384.jpg Tài liệu cơ bản 7,2 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6382 (1).jpg Tài liệu cơ bản 94 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6382.jpg Tài liệu cơ bản 7,1 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  24-11 (1).jpg Tài liệu cơ bản 97 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  24-11.jpg Tài liệu cơ bản 2,4 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  z2956001230172_328e3364f75a69aeeda015ecf3acc45d (1).jpg Tài liệu cơ bản 94 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956001230172_328e3364f75a69aeeda015ecf3acc45d.jpg Tài liệu cơ bản 1,1 MB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214432857_424a3b471f2eab06d3409e3aaadb4e59 (1).jpg Tài liệu cơ bản 89 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214432857_424a3b471f2eab06d3409e3aaadb4e59.jpg Tài liệu cơ bản 475 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214424049_e09726bf204fc551e0f29e2dc941b690.jpg Tài liệu cơ bản 534 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  bi-thu (1).jpg Tài liệu cơ bản 87 KB Đã duyệt Cách đây 12 Ngày Cách đây 12 Ngày
  bi-thu.jpg Tài liệu cơ bản 164 KB Đã duyệt Cách đây 12 Ngày Cách đây 12 Ngày
  Tiên Du (1).jpg Tài liệu cơ bản 122 KB Đã duyệt Cách đây 14 Ngày Cách đây 14 Ngày
  Tiên Du.jpg Tài liệu cơ bản 382 KB Đã duyệt Cách đây 14 Ngày Cách đây 14 Ngày
  z2931255180419_beb5c2882c2a652f34f8e81544400eb9 (1).jpg Tài liệu cơ bản 107 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
  z2931255180419_beb5c2882c2a652f34f8e81544400eb9.jpg Tài liệu cơ bản 1,2 MB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
  IMG_3702 (1).jpg Tài liệu cơ bản 114 KB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  IMG_3702.jpg Tài liệu cơ bản 7,2 MB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  IMG_3669 (1).jpg Tài liệu cơ bản 125 KB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  {title}
  Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
  Người dùng lựa chọn Tên Kiểu tài liệu Cỡ Trạng thái Ngày sửa Ngày tạo
  Tài liệu
  IMG_6384 (1).jpg Tài liệu cơ bản 92 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6384.jpg Tài liệu cơ bản 7,2 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6382 (1).jpg Tài liệu cơ bản 94 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  IMG_6382.jpg Tài liệu cơ bản 7,1 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  24-11 (1).jpg Tài liệu cơ bản 97 KB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  24-11.jpg Tài liệu cơ bản 2,4 MB Đã duyệt Cách đây 7 Ngày Cách đây 7 Ngày
  z2956001230172_328e3364f75a69aeeda015ecf3acc45d (1).jpg Tài liệu cơ bản 94 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956001230172_328e3364f75a69aeeda015ecf3acc45d.jpg Tài liệu cơ bản 1,1 MB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214432857_424a3b471f2eab06d3409e3aaadb4e59 (1).jpg Tài liệu cơ bản 89 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214432857_424a3b471f2eab06d3409e3aaadb4e59.jpg Tài liệu cơ bản 475 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  z2956214424049_e09726bf204fc551e0f29e2dc941b690.jpg Tài liệu cơ bản 534 KB Đã duyệt Cách đây 9 Ngày Cách đây 9 Ngày
  bi-thu (1).jpg Tài liệu cơ bản 87 KB Đã duyệt Cách đây 12 Ngày Cách đây 12 Ngày
  bi-thu.jpg Tài liệu cơ bản 164 KB Đã duyệt Cách đây 12 Ngày Cách đây 12 Ngày
  Tiên Du (1).jpg Tài liệu cơ bản 122 KB Đã duyệt Cách đây 14 Ngày Cách đây 14 Ngày
  Tiên Du.jpg Tài liệu cơ bản 382 KB Đã duyệt Cách đây 14 Ngày Cách đây 14 Ngày
  z2931255180419_beb5c2882c2a652f34f8e81544400eb9 (1).jpg Tài liệu cơ bản 107 KB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
  z2931255180419_beb5c2882c2a652f34f8e81544400eb9.jpg Tài liệu cơ bản 1,2 MB Đã duyệt Cách đây 15 Ngày Cách đây 15 Ngày
  IMG_3702 (1).jpg Tài liệu cơ bản 114 KB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  IMG_3702.jpg Tài liệu cơ bản 7,2 MB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  IMG_3669 (1).jpg Tài liệu cơ bản 125 KB Đã duyệt Cách đây 20 Ngày Cách đây 20 Ngày
  {title}
  Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}