Sáng 22/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.