Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 21
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 498/CV-MTTQ-BTT Về việc tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh covid-19 trong tình hình hiện nay 05/08/2021
2 1429-CV/VPTW Lời kêu gọi tổng bí thư nguyễn phú trọng 30/07/2021
3 495/CV-MTTQ-BTT Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 30/07/2021
4 489/CV-MTTQ-BTT Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí lê quang đạo 26/07/2021
5 53/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng 12/07/2021
6 463/CV-MTTQ-BTT Về việc phối hợp giúp đỡ tổ chức đại hội đại biểu "người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc" tỉnh bắc ninh 05/07/2021
7 31/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tăng cường vận động các tôn giáo tham gia cuộc vận động" toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 30/06/2021
8 461/CV-MTTQ-BTT Triển khai giải báo chí "vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ xv 30/06/2021
9 53/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí lê quang đạo (8/8/1921-8/8/2021) 28/06/2021
10 437/CV-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình nhân dân quý ii 07/06/2021
11 51/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai đợt cao điểm vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh covid-19, năm 2021 01/06/2021
12 30-HD/MTTQ/BTT Hướng dẫn sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2021 31/05/2021
13 324/CV-MTTQ-BTT Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 06/01/2021
14 04-NQ/MTTQ Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Lĩnh vực khác 16/07/2018
15 86/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2017 Lĩnh vực khác 25/09/2017
16 1222 Test ngày 1/3/2017 An ninh - Quốc phòng 01/03/2017
17 6666 Tài lieu dinh kem stttt An ninh - Quốc phòng 28/12/2016
18 222 Cntt Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 27/12/2016
19 1112 Không mở được file đính kèm Giáo dục - Đào tạo 15/12/2016
20 1111/QĐ-STTTT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam An ninh - Quốc phòng 15/12/2016
Trang 1/2|<<12>>|