Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 20
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 33/TB-MTTQ-BTT Thông báo kết quả tiếp nhận ủng hộ kinh phí hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024) Lĩnh vực khác 13/12/2023
2 1231/CV-MTTQ-BTT Đôn đốc triển khai Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Bắc Ninh ưu tú” Lĩnh vực khác 20/11/2023
3 117-KH-MTTQ-BTT KH vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đợt cao điểm năm 2023 Lĩnh vực khác 24/10/2023
4 105-HD/BTGTW Thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng Lĩnh vực khác 29/05/2023
5 99-QĐ/TW Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng Lĩnh vực khác 27/02/2023
6 498/CV-MTTQ-BTT Về việc tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh covid-19 trong tình hình hiện nay 05/08/2021
7 1429-CV/VPTW Lời kêu gọi tổng bí thư nguyễn phú trọng 30/07/2021
8 495/CV-MTTQ-BTT Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 30/07/2021
9 489/CV-MTTQ-BTT Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí lê quang đạo 26/07/2021
10 53/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng 12/07/2021
11 463/CV-MTTQ-BTT Về việc phối hợp giúp đỡ tổ chức đại hội đại biểu "người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc" tỉnh bắc ninh 05/07/2021
12 31/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tăng cường vận động các tôn giáo tham gia cuộc vận động" toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 30/06/2021
13 461/CV-MTTQ-BTT Triển khai giải báo chí "vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ xv 30/06/2021
14 53/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí lê quang đạo (8/8/1921-8/8/2021) 28/06/2021
15 437/CV-MTTQ-BTT Báo cáo tình hình nhân dân quý ii 07/06/2021
16 51/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch triển khai đợt cao điểm vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh covid-19, năm 2021 01/06/2021
17 30-HD/MTTQ/BTT Hướng dẫn sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2021 31/05/2021
18 324/CV-MTTQ-BTT Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 06/01/2021
19 04-NQ/MTTQ Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Lĩnh vực khác 16/07/2018
20 86/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2017 Lĩnh vực khác 25/09/2017
Trang 1/1|<<1