Phóng sự truyền hình: "Lan tỏa chương trình chung tay vì người nghèo" - Nguồn: Đài PT&TH Bắc Ninh

GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI GÓP PHẦN NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC - Phóng sự tài liệu do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Đài PT&TH tỉnh Bắc Ninh phối hợp thực hiện. (9/2023)

Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 6/7, đồng chí Lê Đức Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng, giám sát hoạt động chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.